image
เช่า
฿20,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 0
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿19,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 6
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿15,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 33
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
Duplex
฿35,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 8
area พื้นที่ : 62.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿40,000
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
floor 1
image
เช่า
image
เช่า
image
เช่า
฿55,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 11
area พื้นที่ : 72.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
เช่า
฿380,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 12
area พื้นที่ : 163.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 11-20
image
เช่า
฿55,000
area พื้นที่ : 105.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
เช่า
฿45,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 22
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 2
floor 21-50
floor 1
image
เช่า
฿120,000
area พื้นที่ : 125.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 21-50
image
เช่า
฿32,000
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿23,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 8
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿20,000
pin ลาดพร้าว เซ็นทรัลลาดพร้าว
view 7
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
floor 1
image
เช่า
฿22,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 34
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
floor 1
image
เช่า
฿18,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿40,000
area พื้นที่ : 57.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
เช่า
฿23,500
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿26,000
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿22,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 12
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿52,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 11
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
floor 1
image
เช่า
฿17,000
area พื้นที่ : 29.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿32,000
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿23,000
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿50,000
area พื้นที่ : 61.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 1-4
image
เช่า
฿14,500
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 17
image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 40
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
floor 1
image
เช่า
฿26,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 17
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
floor 1
image
เช่า
฿18,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 28
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿28,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 16
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
floor 1
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿40,000
area พื้นที่ : 65.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
เช่า
฿32,000
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿70,000
area พื้นที่ : 85.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 5-10
image
เช่า
฿50,000
area พื้นที่ : 63.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿35,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿17,500